Många multinationella företag expanderar i explosionstakt i Kina och det talas mycket om hur viktigt Kina är. Hur viktigt är då Kina för världens stora stora företag? China Hush har översatt en artikel om ämnet från DATABLOG.

70 multinational companies surveyed, only 10 companies have more than 20 percent of its global revenue from China last year …

Ganska lite om man tänker på att det finns 1,3 miljarder potentiella konsumenter här.

Kinas bidrag till intäkterna är alltså ganska låg. Dock ska man nog inte underskatta framtidsmöjligheterna för inkomster från en så snabbt växande ekonomi som Kina.

Dagens kinesiskalektion:
Hur beroende är multinationella företag av Kina?
Kuàguó gōngsī yǒu duō yīlài zhōngguó?
跨国公司有多依赖中国?

2 Responses to “Multinationella företags beroende av Kina”

  1. Patrik Says:

    VW – det är alla santana…

  2. Alex i Kina Says:

    Probably the best car in the world.